SFS 2020:677 Förordning om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

SFS2020-677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:RHEQKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RHEQKG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1976:933) om kung�rande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1976:933) om kung�rande av <br/>uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1 De i 27 kap. 3 � aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 � lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar, 10 kap. 8 � stiftelselagen (1994:1220), <br/>18 � handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 � sparbankslagen (1987:619) <br/>och 22 � lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. avsedda kung�relserna <br/>av vad som har inf�rts eller antecknats i register ska av registreringsmyndig-<br/>heten senast f�re utg�ngen av veckan n�st efter den d� inf�randet eller <br/>anteckningen skedde ins�ndas f�r intagande i Post- och Inrikes Tidningar. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2018:770. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:677</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1976:933) om kung�rande av

uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1976:933) om kung�rande av
uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 De i 27 kap. 3 � aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 � lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar, 10 kap. 8 � stiftelselagen (1994:1220),
18 � handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 � sparbankslagen (1987:619)
och 22 � lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. avsedda kung�relserna
av vad som har inf�rts eller antecknats i register ska av registreringsmyndig-
heten senast f�re utg�ngen av veckan n�st efter den d� inf�randet eller
anteckningen skedde ins�ndas f�r intagande i Post- och Inrikes Tidningar.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:770.

SFS

2020:677

Publicerad
den

30 juni 2020

;