SFS 2020:679 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

SFS2020-679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YJYJLW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YJYJLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2006:922) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>europakooperativ </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1 och 18 �� f�rordningen (2006:922) om europa-<br/>kooperativ ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1 Denna f�rordning g�ller f�r europeiska kooperativa f�reningar enligt <br/>r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r <br/>europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) (SCE-f�rordningen). <br/>Den inneh�ller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europa-<br/>kooperativ. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>18 �</b> I �renden som r�r registrering ska, ut�ver vad som f�ljer av 3 kap. 1 <br/>och 2 �� aktiebolagsf�rordningen (2005:559), avgifter betalas med f�ljande <br/>belopp: </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) vid en anm�lan f�r registrering av ett europakooperativ enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11 i SCE-f�rordningen, 2 500 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) vid en anm�lan f�r registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 �</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) vid en anm�lan f�r registrering av beslut enligt 22 � f�rsta stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om europakooperativ, 800 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">d) vid en anm�lan enligt 17 kap. 9 � lagen (2018:672) om ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�reningar att europakooperativets f�reningsst�mma har beslutat om <br/>likvidation, 1 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Jonas Pont�n <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:265. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:679</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2006:922) om

europakooperativ

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 1 och 18 �� f�rordningen (2006:922) om europa-
kooperativ ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Denna f�rordning g�ller f�r europeiska kooperativa f�reningar enligt
r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r
europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) (SCE-f�rordningen).
Den inneh�ller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europa-
kooperativ.

18 � I �renden som r�r registrering ska, ut�ver vad som f�ljer av 3 kap. 1
och 2 �� aktiebolagsf�rordningen (2005:559), avgifter betalas med f�ljande
belopp:

a) vid en anm�lan f�r registrering av ett europakooperativ enligt artikel

11 i SCE-f�rordningen, 2 500 kronor,

b) vid en anm�lan f�r registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 �

lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,

c) vid en anm�lan f�r registrering av beslut enligt 22 � f�rsta stycket lagen

om europakooperativ, 800 kronor, och

d) vid en anm�lan enligt 17 kap. 9 � lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar att europakooperativets f�reningsst�mma har beslutat om
likvidation, 1 000 kronor.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:265. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

SFS

2020:679

Publicerad
den

30 juni 2020

;