SFS 2020:682 Förordning om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.