SFS 2020:682 Förordning om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TTZBUW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DQXJEC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:561) om ikrafttr�dande </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av lagen (2020:437) om �ndring i skattef�rfarandelagen </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2011:1244) </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2020:561) om ikraft-<br/>tr�dande av lagen (2020:437) om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244) </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att punkt 7 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ny punkt, 8, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 33 b kap. 19 och 20 �� ska uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 24, d�r uppgifts-<br/>skyldigheten intr�tt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021, ha <br/>kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 33 b kap. 19 och 20 �� ska uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 5 ha kommit in till <br/>Skatteverket senast den 28 februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Claes Lundgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om <br/>beskattning, i lydelsen enligt r�dets direktiv (EU) 2020/876. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:682</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:561) om ikrafttr�dande

av lagen (2020:437) om �ndring i skattef�rfarandelagen

(2011:1244)

Utf�rdad den 29 juni 2020

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2020:561) om ikraft-
tr�dande av lagen (2020:437) om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244)

dels att punkt 7 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en

ny punkt, 8, av f�ljande lydelse.

7. I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 33 b kap. 19 och 20 �� ska uppgifter

om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 24, d�r uppgifts-
skyldigheten intr�tt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021, ha
kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2021.

8. I st�llet f�r vad som f�reskrivs i 33 b kap. 19 och 20 �� ska uppgifter

om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 5 ha kommit in till
Skatteverket senast den 28 februari 2021.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om
beskattning, i lydelsen enligt r�dets direktiv (EU) 2020/876.

SFS

2020:682

Publicerad
den

30 juni 2020

;