SFS 2020:683 Förordning om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

SFS2020-683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande

av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om

administrativt samarbete inom Europeiska unionen i

fråga om beskattning

Utfärdad den 29 juni 2020

Regeringen föreskriver1 att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen
(2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete
inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska ha följande lydelse.

2.

I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om

uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatte-
verket efter den 30 juni 2020 och före den 1 mars 2021, lämna upplysningar
senast den 30 april 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/876.

SFS

2020:683

Publicerad
den

30 juni 2020