SFS 2020:684 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2020-684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KTMTJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZSZFLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i milj�balken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i milj�balken ska inf�ras tv� nya <br/>paragrafer, 10 kap. 3 a och 3 b ��, och n�rmast f�re 10 kap. 3 a � en ny rub-<br/>rik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>Statens ansvar i fr�ga om vissa k�rntekniska verksamheter <br/>3 a �</b> Staten �r ensam ansvarig f�r det avhj�lpande som ska ske enligt <br/>best�mmelserna i detta kapitel i fr�ga om s�dana slutligt f�rslutna geologi-<br/>ska slutf�rvar som avses i 5 j � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 b �</b> Den myndighet som regeringen best�mmer ska vidta de �tg�rder <br/>som beh�vs f�r att fullg�ra statens skyldigheter enligt 3 a �. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2020. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:F�U10, rskr. 2019/20:308. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:684</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i milj�balken

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i milj�balken ska inf�ras tv� nya
paragrafer, 10 kap. 3 a och 3 b ��, och n�rmast f�re 10 kap. 3 a � en ny rub-
rik av f�ljande lydelse.

10 kap.
Statens ansvar i fr�ga om vissa k�rntekniska verksamheter
3 a �
Staten �r ensam ansvarig f�r det avhj�lpande som ska ske enligt
best�mmelserna i detta kapitel i fr�ga om s�dana slutligt f�rslutna geologi-
ska slutf�rvar som avses i 5 j � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet.

3 b � Den myndighet som regeringen best�mmer ska vidta de �tg�rder
som beh�vs f�r att fullg�ra statens skyldigheter enligt 3 a �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:F�U10, rskr. 2019/20:308.

SFS

2020:684

Publicerad
den

30 juni 2020

;