SFS 2020:687 Förordning om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

SFS2020-687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för

omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1983:140) om statsbidrag för
omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg ska ha följande lydelse.

1 §1 Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till innehavare av en hamn
för att ta om hand oljeavfall och rester av andra skadliga ämnen från fartyg
som ska forslas bort enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:

614).

Det gäller dock inte i fråga om toalettavfall eller fast avfall.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:995.

SFS

2020:687

Publicerad
den

1 juli 2020