SFS 2020:687 Förordning om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

SFS2020-687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:YHMPAW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:JIZDYA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YHMPAW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1983:140) om statsbidrag f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omh�ndertagande av oljeavfall m.m. fr�n fartyg </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1983:140) om statsbidrag f�r <br/>omh�ndertagande av oljeavfall m.m. fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>1 Enligt denna f�rordning l�mnas statsbidrag till innehavare av en hamn <br/>f�r att ta om hand oljeavfall och rester av andra skadliga �mnen fr�n fartyg <br/>som ska forslas bort enligt 4 kap. 8 � avfallsf�rordningen (2020:</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft15">614). </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Det g�ller dock inte i fr�ga om toalettavfall eller fast avfall. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2011:995. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:687</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">1 juli 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1983:140) om statsbidrag f�r

omh�ndertagande av oljeavfall m.m. fr�n fartyg

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1983:140) om statsbidrag f�r
omh�ndertagande av oljeavfall m.m. fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Enligt denna f�rordning l�mnas statsbidrag till innehavare av en hamn
f�r att ta om hand oljeavfall och rester av andra skadliga �mnen fr�n fartyg
som ska forslas bort enligt 4 kap. 8 � avfallsf�rordningen (2020:

614).

Det g�ller dock inte i fr�ga om toalettavfall eller fast avfall.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:995.

SFS

2020:687

Publicerad
den

1 juli 2020

;