SFS 2020:688 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2020-688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:WGFRJQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:LFSDLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DYJJEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pr�vning och tillsyn enligt milj�balken </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 2 �, 7 kap. 8 och 8 a �� samt 10 kap. 3 � <br/>f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�-<br/>balken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>2 �</b>1 Pr�vnings- och tillsynsavgiften �r det belopp som anges i bilagan. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�nsstyrelsen har ansvaret f�r tillsynen �ver verksamheten, g�ller det </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">belopp som f�ljs av bokstavsmarkeringen (L). Om n�gon annan �n l�ns-<br/>styrelsen har ansvaret f�r tillsynen, g�ller det belopp som f�ljs av bokstavs-<br/>markeringen (K). </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om beloppet inte f�ljs av n�gon bokstavsmarkering, �r det detta belopp </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">. <br/><b>8 �</b>2 Avgift ska betalas f�r l�nsstyrelsens pr�vning i �renden om transport <br/>av avfall. I fr�ga om avgiftens storlek g�ller 10 � avgiftsf�rordningen <br/>(1992:191) och att avgiften f�r </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en ans�kan om tillst�nd till transport av farligt avfall enligt avfallsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningen (2020:614) ska motsvara avgiftsklass 4, </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en ans�kan om tillst�nd till transport av avfall som inte �r farligt avfall</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt avfallsf�rordningen ska motsvara avgiftsklass 3, </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en anm�lan som avser transport av farligt avfall enligt 5 kap. 7 � av-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fallsf�rordningen ska motsvara avgiftsklass 1, och </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en anm�lan som avser transport av avfall enligt f�reskrifter som Natur-</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">v�rdsverket har meddelat med st�d av 5 kap. 9 � avfallsf�rordningen ska <br/>motsvara avgiftsklass 1. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 a �</b>3 Avgift ska betalas f�r l�nsstyrelsens pr�vning av </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en anm�lan som avser yrkesm�ssig insamling av avfall enligt 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">10 � avfallsf�rordningen (2020:614), och </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en anm�lan som avser handlare eller m�klare enligt 5 kap. 11 � avfalls-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om avgiftens storlek g�ller 10 � avgiftsf�rordningen (1992:191) </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och att avgiften ska motsvara avgiftsklass 1. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Senaste lydelse 2015:154. <br/>2 Senaste lydelse 2011:997. <br/>3 Senaste lydelse 2011:997. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2020:688</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">1 juli 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:688</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>10 kap. <br/>3 �</b>4 L�nsstyrelserna ska senast den 28 februari varje �r redovisa f�reg�en-<br/>de kalender�rs </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. avgiftsint�kter f�r pr�vning och tillsyn av milj�farliga verksamheter,<br/>2. kostnader f�r samr�d och beslut om betydande milj�p�verkan f�r</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�farlig verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kostnader f�r tillst�ndspr�vning av milj�farlig verksamhet vid milj�-</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vningsdelegationerna, </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. kostnader f�r medverkan vid tillst�ndspr�vning av milj�farlig verk-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">samhet i f�rsta instans i mark- och milj�domstol, med undantag f�r kostna-<br/>der f�r att initiera tillst�ndspr�vning enligt 24 kap. 7 � milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. kostnader f�r tillsyn �ver milj�farlig verksamhet, med undantag f�r</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och �talsanm�lningar, </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">6. avgiftsint�kter f�r tillst�ndspr�vning av markavvattning,<br/>7. avgiftsint�kter f�r handl�ggning av anm�lan av anm�lningspliktig</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vattenverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">8. avgiftsint�kter f�r tillsyn �ver markavvattning,<br/>9. avgiftsint�kter f�r tillsyn �ver vattenverksamhet utom markavvattning,<br/>10. int�kter i form av ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnader vid tillst�nds-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning av vattenverksamhet i f�rsta instans, </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. kostnader f�r samr�d och beslut om betydande milj�p�verkan f�r</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vattenverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. kostnader f�r tillst�ndspr�vning av vattenverksamheter i f�rsta instans</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">i mark- och milj�domstol, med undantag f�r kostnader f�r att initiera till-<br/>st�ndspr�vning enligt 24 kap. 7 � milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. kostnader f�r dispenspr�vning och tillst�ndspr�vning av markav-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vattning, </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. kostnader f�r handl�ggning av anm�lan fr�n anm�lningspliktig</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vattenverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. kostnader f�r tillsyn �ver markavvattning, med undantag f�r kost-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och �talsanm�lningar, och </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. kostnader f�r tillsyn �ver vattenverksamhet utom markavvattning,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">med undantag f�r kostnader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och <br/>�talsanm�lningar. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undan-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tag f�r kostnader f�r pr�vning av civilr�ttsliga fr�gor. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2015:154. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r

pr�vning och tillsyn enligt milj�balken

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 2 �, 7 kap. 8 och 8 a �� samt 10 kap. 3 �
f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�-
balken ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
2 �
1 Pr�vnings- och tillsynsavgiften �r det belopp som anges i bilagan.

Om l�nsstyrelsen har ansvaret f�r tillsynen �ver verksamheten, g�ller det

belopp som f�ljs av bokstavsmarkeringen (L). Om n�gon annan �n l�ns-
styrelsen har ansvaret f�r tillsynen, g�ller det belopp som f�ljs av bokstavs-
markeringen (K).

Om beloppet inte f�ljs av n�gon bokstavsmarkering, �r det detta belopp

som g�ller.

7 kap.

.
8 �2 Avgift ska betalas f�r l�nsstyrelsens pr�vning i �renden om transport
av avfall. I fr�ga om avgiftens storlek g�ller 10 � avgiftsf�rordningen
(1992:191) och att avgiften f�r

1. en ans�kan om tillst�nd till transport av farligt avfall enligt avfallsf�r-

ordningen (2020:614) ska motsvara avgiftsklass 4,

2. en ans�kan om tillst�nd till transport av avfall som inte �r farligt avfall

enligt avfallsf�rordningen ska motsvara avgiftsklass 3,

3. en anm�lan som avser transport av farligt avfall enligt 5 kap. 7 � av-

fallsf�rordningen ska motsvara avgiftsklass 1, och

4. en anm�lan som avser transport av avfall enligt f�reskrifter som Natur-

v�rdsverket har meddelat med st�d av 5 kap. 9 � avfallsf�rordningen ska
motsvara avgiftsklass 1.

8 a �3 Avgift ska betalas f�r l�nsstyrelsens pr�vning av

1. en anm�lan som avser yrkesm�ssig insamling av avfall enligt 5 kap.

10 � avfallsf�rordningen (2020:614), och

2. en anm�lan som avser handlare eller m�klare enligt 5 kap. 11 � avfalls-

f�rordningen.

I fr�ga om avgiftens storlek g�ller 10 � avgiftsf�rordningen (1992:191)

och att avgiften ska motsvara avgiftsklass 1.

1 Senaste lydelse 2015:154.
2 Senaste lydelse 2011:997.
3 Senaste lydelse 2011:997.

SFS

2020:688

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:688

10 kap.
3 �
4 L�nsstyrelserna ska senast den 28 februari varje �r redovisa f�reg�en-
de kalender�rs

1. avgiftsint�kter f�r pr�vning och tillsyn av milj�farliga verksamheter,
2. kostnader f�r samr�d och beslut om betydande milj�p�verkan f�r

milj�farlig verksamhet,

3. kostnader f�r tillst�ndspr�vning av milj�farlig verksamhet vid milj�-

pr�vningsdelegationerna,

4. kostnader f�r medverkan vid tillst�ndspr�vning av milj�farlig verk-

samhet i f�rsta instans i mark- och milj�domstol, med undantag f�r kostna-
der f�r att initiera tillst�ndspr�vning enligt 24 kap. 7 � milj�balken,

5. kostnader f�r tillsyn �ver milj�farlig verksamhet, med undantag f�r

kostnader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och �talsanm�lningar,

6. avgiftsint�kter f�r tillst�ndspr�vning av markavvattning,
7. avgiftsint�kter f�r handl�ggning av anm�lan av anm�lningspliktig

vattenverksamhet,

8. avgiftsint�kter f�r tillsyn �ver markavvattning,
9. avgiftsint�kter f�r tillsyn �ver vattenverksamhet utom markavvattning,
10. int�kter i form av ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnader vid tillst�nds-

pr�vning av vattenverksamhet i f�rsta instans,

11. kostnader f�r samr�d och beslut om betydande milj�p�verkan f�r

vattenverksamhet,

12. kostnader f�r tillst�ndspr�vning av vattenverksamheter i f�rsta instans

i mark- och milj�domstol, med undantag f�r kostnader f�r att initiera till-
st�ndspr�vning enligt 24 kap. 7 � milj�balken,

13. kostnader f�r dispenspr�vning och tillst�ndspr�vning av markav-

vattning,

14. kostnader f�r handl�ggning av anm�lan fr�n anm�lningspliktig

vattenverksamhet,

15. kostnader f�r tillsyn �ver markavvattning, med undantag f�r kost-

nader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och �talsanm�lningar, och

16. kostnader f�r tillsyn �ver vattenverksamhet utom markavvattning,

med undantag f�r kostnader f�r handl�ggning av milj�sanktionsavgifter och
�talsanm�lningar.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undan-

tag f�r kostnader f�r pr�vning av civilr�ttsliga fr�gor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2015:154.

;