SFS 2020:695 Förordning om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning

SFS2020-695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till

strandstädning

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2018:58) om bidrag till
strandstädning ska ha följande lydelse.

16 § Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av
avfall finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförord-
ningen (2013:251).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:695

Publicerad
den

1 juli 2020