SFS 2020:696 Förordning om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

SFS2020-696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:MUAUUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:MUAUUK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:471) om medelstora </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rbr�nningsanl�ggningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2018:471) om medelstora f�r-<br/>br�nningsanl�ggningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b> I denna f�rordning avses med <i>medelstor f�rbr�nningsanl�ggning</i> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en f�rbr�nningsanl�ggning d�r anl�ggningseffekten �r 1 megawatt eller</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gre men h�gst 50 megawatt, eller </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tv� eller flera nya f�rbr�nningsanl�ggningar som var f�r sig har en an-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">l�ggningseffekt som �r 1 megawatt eller h�gre och vars anl�ggningseffekter <br/>ska r�knas samman, om anl�ggningarna </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) �r konstruerade s� att r�kgaser fr�n dem sl�pps ut genom en gemensam</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skorsten, eller </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) �r installerade s� att det med h�nsyn till de tekniska och ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ruts�ttningarna skulle vara m�jligt att sl�ppa ut r�kgaser fr�n dem genom <br/>en gemensam skorsten. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2020:696</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">1 juli 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:471) om medelstora

f�rbr�nningsanl�ggningar

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2018:471) om medelstora f�r-
br�nningsanl�ggningar ska ha f�ljande lydelse.

4 � I denna f�rordning avses med medelstor f�rbr�nningsanl�ggning

1. en f�rbr�nningsanl�ggning d�r anl�ggningseffekten �r 1 megawatt eller

h�gre men h�gst 50 megawatt, eller

2. tv� eller flera nya f�rbr�nningsanl�ggningar som var f�r sig har en an-

l�ggningseffekt som �r 1 megawatt eller h�gre och vars anl�ggningseffekter
ska r�knas samman, om anl�ggningarna

a) �r konstruerade s� att r�kgaser fr�n dem sl�pps ut genom en gemensam

skorsten, eller

b) �r installerade s� att det med h�nsyn till de tekniska och ekonomiska

f�ruts�ttningarna skulle vara m�jligt att sl�ppa ut r�kgaser fr�n dem genom
en gemensam skorsten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

SFS

2020:696

Publicerad
den

1 juli 2020

;