SFS 2020:786 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2020-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation ska ha följande lydelse.

12 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag
från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation som avses i 3 kap. 4 § samma lag.

Finska militära styrkor som lämnar stöd enligt 2 eller 3 § lagen

(2020:

782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

är därutöver undantagna från tillståndsplikten när de använder
radiosändare på det sätt som Försvarsmakten bestämmer inom
radiofrekvenser som har tilldelats Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:786

Publicerad
den

12 september 2020