SFS 2020:801 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2020-801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om

viss tillfällig föräldrapenning med anledning av

sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller till ut-
gången av september 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2020,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräld-

rapenning som avser tid före utgången av 2020.

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:801

Publicerad
den

25 september 2020