SFS 2020:804 Förordning om ändring i förordningen (2020:513) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

SFS2020-804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:513) om ändring i

förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna

läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner

vid sjukdom

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:513) om ändring i förord-
ningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller
vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom1 ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:512.

SFS

2020:804

Publicerad
den

25 september 2020