SFS 2020:806 Förordning om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i

förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen

(2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning

av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:756) om ändring i förord-
ningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa
sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:806

Publicerad
den

25 september 2020