SFS 2020:807 Förordning om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av

förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner

med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:511) om upphävande av för-
ordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av
sjukdomen covid-19 ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:807

Publicerad
den

25 september 2020