SFS 2020:812 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

SFS2020-812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av

anvisningar till kommuner

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen
(2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande
lydelse.

2 §1 Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska
vara 7 500 för 2021.

3 §2 De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i
bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:599.
2 Senaste lydelse 2019:599.

SFS

2020:812

Publicerad
den

25 september 2020

background image

2

SFS

2020:812

Bilaga3

Förteckning över länstal 2021

Län

Länstal

Stockholms län

2 097

Uppsala län

321

Södermanlands län

122

�stergötlands län

338

Jönköpings län

243

Kronobergs län

48

Kalmar län

142

Gotlands län

69

Blekinge län

66

Skåne län

809

Hallands län

354

Västra Götalands län

1 307

Värmlands län

244

�rebro län

158

Västmanlands län

108

Dalarnas län

236

Gävleborgs län

119

Västernorrlands län

90

Jämtlands län

97

Västerbottens län

261

Norrbottens län

271

3 Senaste lydelse 2019:599.