SFS 2020:813 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2021

SFS2020-813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära

kommunalskattemedel för 20211

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av pre-
liminära kommunalskattemedel för 2021 enligt 4 § lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2020

1,020

2021

1,022

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:595.

SFS

2020:813

Publicerad
den

26 september 2020