SFS 2020:814 Förordning om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS2020-814.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i

förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens

veterinärmedicinska anstalt

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:227) om ändring i
förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska
anstalt ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 2 d § förordningen (2009:1394) med instruktion
för Statens veterinärmedicinska anstalt1 ska upphöra att gälla vid utgången
av 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:226.

SFS

2020:814

Publicerad
den

26 september 2020