SFS 2020:816 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2020-816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken att punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:1464) om ändring i den
förordningen ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelserna i 7 kap. 8 h och 8 j §§ tillämpas första gången i fråga

om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av december 2022.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:816

Publicerad
den

1 oktober 2020