SFS 2020:817 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS2020-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att punkt 3 och 4 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till avfallsförordningen (2020:614) ska ha följande lydelse.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall

som samlas in efter utgången av december 2023.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga om förpack-

ningsavfall som uppkommer efter utgången av december 2022.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:817

Publicerad
den

1 oktober 2020