SFS 2020:823 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SFS2020-823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att

hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2020:114) om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ha följande
lydelse.

1 §1 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen
(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:162.

SFS

2020:823

Publicerad
den

2 oktober 2020