SFS 2020:829 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:829

Publicerad
den

2 oktober 2020

background image

SFS

2020:829

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

162. utredning enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/452 av
den 19 mars 2019 om
upprättande av en ram för
granskning av utländska
direktinvesteringar i unionen

1 Senaste lydelse 2020:717.