SFS 2020:831 Förordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med

anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 8 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2020:246) om statligt
stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning
av spridningen av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

4 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051
(2020/N) och den 5 oktober 2020 i ärende SA.58690 (2020/N).

6 § Förutsättningar för stöd är att evenemanget

1. har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av viruset

som orsakar sjukdomen covid-19,

2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde

till det,

3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och
4. skulle ha hållits mellan 1 juni och 30 september 2020 och inte har

hållits under denna period.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser tid före den

1 juni 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:831

Publicerad
den

9 oktober 2020