SFS 2020:837 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS2020-837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen

(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 3 november
2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2020:837

Publicerad
den

16 oktober 2020