SFS 2020:839 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd

SFS2020-839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:552) om

omställningsstöd

Utfärdad den 16 oktober 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2020:552) om
omställningsstöd ska ha följande lydelse.

Förordning om omställningsstöd för mars och april 2020

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

SFS

2020:839

Publicerad
den

17 oktober 2020