SFS 2020:843 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS2020-843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:651) om

vägtrafikdefinitioner

Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-
definitioner ska ha följande lydelse.

2 §1 Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i
den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Cykelfält

Ett särskilt körfält som genom
vägmarkering anvisats för cyklande
och förare av moped klass II

Cykelgata

En väg eller vägsträcka som enligt
lokala trafikföreskrifter ska vara
cykelgata och som är utmärkt med
vägmärke för cykelgata

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare
av moped klass II för att korsa en
körbana eller en cykelbana och som
anges med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om

trafiken regleras med trafiksignaler
eller av en polisman och i annat fall
obevakad

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:390.

SFS

2020:843

Publicerad
den

23 oktober 2020