SFS 2020:847 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om

tillfälligt inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:127) om tillfälligt inrese-
förbud till Sverige, som gäller till och med den 31 oktober 20201, ska fort-
sätta att gälla till och med den 22 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:759.

SFS

2020:847

Publicerad
den

23 oktober 2020