SFS 2020:848 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SFS2020-848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att

hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2020:114) om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ha följande
lydelse.

1 §1 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga till-

ställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en
sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i
övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till
varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i
sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från
varandra.

Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga till-

ställningar, med undantag för danstillställningar, som hålls på sådana
serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:823.

SFS

2020:848

Publicerad
den

23 oktober 2020