SFS 2020:849 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

SFS2020-849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen

(2004:629) om trängselskatt

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629)
om trängselskatt ska träda i kraft den 16 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

SFS

2020:849

Publicerad
den

23 oktober 2020