SFS 2020:854 Förordning om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

SFS2020-854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion

för Institutet för rymdfysik

Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1163) med instruktion för
Institutet för rymdfysik ska ha följande lydelse.

5 §1 Föreståndaren är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:71.

SFS

2020:854

Publicerad
den

28 oktober 2020