SFS 2020:866 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:866

Publicerad
den

30 oktober 2020

background image

SFS

2020:866

2

Bilaga1

Stater som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 6
Australien
Japan
Nya Zeeland
Rwanda
Singapore
Sydkorea
Thailand
Uruguay

1 Senaste lydelse 2020:746.