SFS 2020:869 Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

SFS2020-869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion

för Riksarkivet

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:1593) med instruktion
för Riksarkivet ska ha följande lydelse.

17 § Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:869

Publicerad
den

3 november 2020