SFS 2020:870 Förordning om ändring i förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

SFS2020-870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1585) med instruktion

för Riksantikvarieämbetet

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2014:1585) med instruktion
för Riksantikvarieämbetet ska ha följande lydelse.

13 §1 Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst
nio ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:304.

SFS

2020:870

Publicerad
den

3 november 2020