SFS 2020:871 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

SFS2020-871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till

trossamfund

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till
trossamfund ska ha följande lydelse.

3 §1 Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och för-
samlingar inom:

1. Alevitiska Riksförbundet,
2. Anglikanska kyrkan i Sverige,
3. Bibeltrogna Vänner,
4. Danska kyrkan i Sverige,
5. Equmeniakyrkan,
6. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
7. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
8. Evangeliska Frikyrkan,
9. Frälsningsarmén,
10. Islamiska samarbetsrådet,
11. Isländska kyrkan i Sverige,
12. Judiska Centralrådet,
13. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
14. Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa,
15. Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland,
16. Norska kyrkan i Sverige,
17. Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd,
18. Pingströrelsen,
19. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,
20. Sjundedags Adventistsamfundet,
21. Svenska Alliansmissionen,
22. Sveriges buddhistiska gemenskap,
23. Trossamfundet Jehovas vittnen, och
24. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

1 Senaste lydelse 2019:664.

SFS

2020:871

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:871

2

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)