SFS 2020:880 Förordning om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

SFS2020-880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion

för Etikprövningsmyndigheten

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2018:1879) med instruktion
för Etikprövningsmyndigheten ska ha följande lydelse.

20 § Bestämmelsen om ledningens ansvar i 4 § 5 myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på Etikprövningsmyndigheten, utom i den del
som avser föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:880

Publicerad
den

3 november 2020