SFS 2020:884 Förordning om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

SFS2020-884.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i

skydd mot olyckor

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:477) om utbildning i
skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 §1 Om antalet platser inom en utbildning är färre än antalet behöriga
sökande, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göra ett urval.
Vid urvalet ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från

högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100),
annan utbildning och särskilda skäl användas. Vid i övrigt likvärdiga meriter
får urval också göras genom prov, intervjuer eller lottning. Urval genom
prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:581.

SFS

2020:884

Publicerad
den

3 november 2020