SFS 2020:887 Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021

SFS2020-887.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter

om ändring av vissa underhållsbidrag år 20211

Beslutade den 26 oktober 2020

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa under-
hållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att de procenttal med vilka
bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa
underhållsbidrag år 2021 är 0.

F�RS�KRINGSKASSAN

NILS �BERG

Michael Erliksson

1 Senaste författning i ämnet SFS 2019:1193.

SFS

2020:887

Publicerade
den

6 november 2020