SFS 2020:888 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS2020-888.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av

Post- och telestyrelsens verksamhet

Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2016:602) om finansiering av
Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

6 § Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av
radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst
170 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt
uppgå till högst 1 500 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:888

Publicerad
den

6 november 2020