SFS 2020:894 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020

SFS2020-894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:552) om

omställningsstöd för mars och april 2020

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2020:552) om
omställningsstöd för mars och april 20201 ska ha följande lydelse.

13 § Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1.

försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2.

annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:

893)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:839.

SFS

2020:894

Publicerad
den

6 november 2020