SFS 2020:897 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-897.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:897

Publicerad
den

6 november 2020

background image

2

SFS

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

144. stödverksamhet hos Boverket
enligt förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av
bostäder för unga, förordningen
(2018:199) om stöd för innovativt
och hållbart byggande av bostäder,
förordningen (2020:893) om
omsättningsstöd

till

enskilda

näringsidkare och förordningen
(2020:237) om statligt stöd när vissa
lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

1 Senaste lydelse 2020:829.

2020:897

background image

3

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Lokala klimatinvesteringar
Lokalhyresstöd
Lokaliseringssamråd

146
144

11

Omställningsstöd
Omsättningsstöd

Patent- och registreringsverket

160
144

150

SFS 2020:897