SFS 2020:899 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

SFS2020-899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar

Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2006:1226) om Post- och
Inrikes Tidningar ska ha följande lydelse.

1 § Post- och Inrikes Tidningar ska ges ut av Bolagsverket i elektronisk
form och göras tillgänglig för var och en på Bolagsverkets webbplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:899

Publicerad
den

10 november 2020