SFS 2020:911 Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig

föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 e § förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 ska ha följande
lydelse.

7 e §1 Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b §
lämnas under sammanlagt högst 184 dagar per förälder.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.
2. Bestämmelsen i 7 e § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och

med den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:583.

SFS

2020:911

Publicerad
den

13 november 2020