SFS 2020:912 Förordning om ändring i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:582) om viss

sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2020:582) om viss
sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning
av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

11 § Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar
per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en
sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen lämnas för högst 184
kalenderdagar.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.
2. Bestämmelsen i 11 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och

med den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:912

Publicerad
den

13 november 2020