SFS 2020:916 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

SFS2020-916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1237) om

timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-
norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §1 Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 425 kro-
nor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 084 kro-

nor exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:674.

SFS

2020:916

Publicerad
den

17 november 2020