SFS 2020:943 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021

SFS2020-943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för skatt på

kemikalier i viss elektronik för år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för
kalenderåret 2021:

1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska

betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska

betalas med 164 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig
vara.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:684.

SFS

2020:943

Publicerad
den

18 november 2020