SFS 2020:944 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021

SFS2020-944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år

20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på
flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:

� 63 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 1 till samma lag,

� 262 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land

som anges i bilaga 2 till samma lag,

� 418 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:685.

SFS

2020:944

Publicerad
den

18 november 2020