SFS 2020:945 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2021

SFS2020-945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för

år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall
att avfallsskatt ska betalas med 555 kronor per ton avfall för kalenderåret
2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:683.

SFS

2020:945

Publicerad
den

18 november 2020