SFS 2020:947 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021

SFS2020-947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på

elektrisk kraft för år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 35,6 öre per
förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:681.

SFS

2020:947

Publicerad
den

18 november 2020