SFS 2020:949 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021

SFS2020-949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för

år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2021:

1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck.
2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.
3. Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.
4. Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram.
5. Skatt på tuggtobak tas ut med 510 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:679.

SFS

2020:949

Publicerad
den

18 november 2020