SFS 2020:960 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

SFS2020-960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion

för Statens medieråd

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1923) med instruktion för
Statens medieråd ska ha följande lydelse.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:960

Publicerad
den

20 november 2020