SFS 2020:964 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2021

SFS2020-964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om inkomstbasbelopp för år 20211

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkrings-
balken ska vara 68 200 kronor för år 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:692.

SFS

2020:964

Publicerad
den

20 november 2020